Welkom

op de website van Katholieke Daltonschool "De Leeuwerik" in Leiderdorp!

De Katholieke Daltonschool "De Leeuwerik" is op 1 augustus 1993 ontstaan uit een fusie van de basisscholen de Meijehof en de Engelendaelschool. Het team bestaat nu uit 33 leden, die aan 18 groepen lesgeven. Het gemiddeld aantal leerlingen bedraagt circa 425. Katholieke Daltonschool "De Leeuwerik" valt onder de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).

3 juli 2017

Inschrijven

Uw kind inschrijven Als u een keuze wilt maken voor een fijne school voor uw kind, is het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van het onderwijs dat aangeboden wordt. U kunt veel informatie vinden over de verschillende scholen in […]
9 juli 2017

TSO

TSO De Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door T.S.O. “De Leeuwerik”. Op onze school hebben alle kinderen een middagpauze van 45 minuten. Voor de TSO wordt een overblijfbijdrage gevraagd. De overblijfbijdrage kan indien gewenst ook in termijnen worden betaald. Indien de […]
16 juli 2017

Vakantierooster

Vakantierooster   Vakantierooster schooljaar 2018-2019 (inclusief margedagen) Hieronder vindt u het vakantierooster voor dit schooljaar. Een deel van de geplande vakanties zijn door de gemeente en het bestuur vastgesteld. Omdat wij met een rooster van 940 uur per jaar werken, […]

Onze identiteit

De Leeuwerik (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) biedt onderwijs op katholieke grondslag aan de leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis maken met verhalen uit de bijbel.

Door deze verhalen ontwikkelen leerlingen een beeld van God zoals die gestalte krijgt in Jezus van Nazareth.

Wij laten ons inspireren vanuit een steeds vernieuwende interpretatie van de verhalen uit de bijbel. Door kennis te laten maken met verschillende geestelijke stromingen, en de waarden die daar in centraal staan, geloven wij dat leerlingen het vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en in de ander.

Lees meer

leeuwerik on airHandige informatie

Weekbrief

Formulieren

Schoolgids

Sponsorkliks

1 juli 2017

Weekbrieven

Weekbrief Een belangrijke vorm van communicatie is de weekbrief. Elke vrijdag komt er een weekbrief uit. De weekbrief informeert u over actuele zaken rondom het team, schoolse zaken en activiteiten. Alleen in de week vòòr een vakantieperiode verschijnt de weekbrief […]
2 juli 2017

Formulieren

Formulieren Uw kind aanmelden U kunt uw kind(eren) op verschillende manieren bij ons aanmelden: Persoonlijk aan school. Dit kan na een (telefonische) afspraak.  tel: 071 – 58 92 824 Door een voorlopig aanmeldingsformulier op te sturen. Dit formulier kunt u […]
3 juli 2017

Inschrijven

Uw kind inschrijven Als u een keuze wilt maken voor een fijne school voor uw kind, is het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van het onderwijs dat aangeboden wordt. U kunt veel informatie vinden over de verschillende scholen in […]
4 juli 2017
Daltonschool de Leeuwerik

Onze identiteit

Onze identiteit De Leeuwerik (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) biedt onderwijs op katholieke grondslag aan de leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis maken met verhalen uit de bijbel. Door deze verhalen ontwikkelen […]
5 juli 2017

Het team

Op deze pagina kunt u alvast kennismaken met het gezicht van de juf of meester van uw kind en kunt u direct een e-mail naar de leerkracht sturen.
6 juli 2017

SCOL

Katholieke Daltonschool “De Leeuwerik” behoort bij SCOL. SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Met ingang van […]
7 juli 2017

Ouderraad

Ouderraad De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die de leerkrachten bijstaat in het organiseren van allerlei activiteiten op en rond de school. U kunt hierbij denken aan de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen […]
8 juli 2017

MR / GMR

MR / GMR Klik hier voor jaarverslag MR 2017-2018 Wat doet de MR: De directie beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Bij belangrijke aangelegenheden hebben ouders en leerkrachten via de MR medezeggenschap. Een paar voorbeelden: de besteding van het […]
9 juli 2017

TSO

TSO De Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door T.S.O. “De Leeuwerik”. Op onze school hebben alle kinderen een middagpauze van 45 minuten. Voor de TSO wordt een overblijfbijdrage gevraagd. De overblijfbijdrage kan indien gewenst ook in termijnen worden betaald. Indien de […]