Formulieren

Uw kind aanmelden

U kunt uw kind(eren) op verschillende manieren bij ons aanmelden:
Persoonlijk aan school. Dit kan na een (telefonische) afspraak.  tel: 071 – 58 92 824
Door een voorlopig aanmeldingsformulier op te sturen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden.

Inschrijfformulier (pdf file)


Wijziging van uw adres en/of telefoongegevens

Een verhuizing of wijziging van telefoonnummers en e-mailadressen doorgeven doet u het snelst door een e-mail te sturen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.


Verlof aanvragen vakantie buiten de schoolvakanties

Leuker kunnen we het niet maken, maar wel gemakkelijker…
Een formulier voor verlof en de werkgeversverklaring – indien er sprake is van een vakantie buiten de schoolvakanties – is vanaf deze plaats van de website van de Leeuwerik te downloaden. Het ingevulde formulier of formulieren dient u af te geven aan de administratie van de school, dus niet aan de leerkracht.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakantie (pdf file)
Verlof aanvraagformulier (pdf file)


Gedragsprotocol

Dit protocol verschaft duidelijkheid aan zowel leerkrachten, leerlingen en ouders over wat de school onder ongewenst gedrag verstaat, welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag en wat de consequenties zijn van het ongewenste gedrag.

Gedragsprotocol (pdf file)


Pestprotocol

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Het Pestprotocol is hieronder in pdf-formaat te downloaden.

Pestprotocol (pdf file)


Luizenprotocol

Luizenprotocol (pdf file)
Behandelingswijze Luizenbestijding (pdf file)


Kwaliteitskaart en inspectierapport

Kwaliteitskaart Katholieke Daltonschool “De Leeuwerik”

Rapport kwaliteitsonderzoek op Daltonschool De Leeuwerik op 24 november 2016 (pdf)