TSO

De Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door T.S.O. “De Leeuwerik”.

Op onze school hebben alle kinderen een middagpauze van 45 minuten.
Voor de TSO wordt een overblijfbijdrage gevraagd. De overblijfbijdrage kan indien gewenst ook in termijnen worden betaald. Indien de ouderbijdrage niet wordt betaald kunt uw kind geen gebruik maken van de tussenschoolse opvang en dient u eigen opvang te realiseren.

Dit overblijven wordt georganiseerd door T.S.O. “De Leeuwerik”. De opvang bij ons op school wordt door “ouders” samen, op vrijwillige basis, gedragen.

Op dit moment zijn dit 35 overblijfkrachten en 1 coördinator. Nieuwe overblijfkrachten zijn altijd welkom. Als overblijfkracht ontvangt u een passende onkostenvergoeding, op de dag dat u aanwezig bent hoeft u ook geen overblijfbijdrage voor uw kind(eren) te betalen. Achter in het (pdf) boekje treft u een aanmeldingsformulier aan. Voor aanmelden als vrijwilliger, vragen, opmerkingen kunt u contact opnemen met de coördinator.

Liesbeth Amerika

Tel. 06-54331356

E-mail: TSO@daltondeleeuwerik.nl

Klik hier om het overblijfprotocol met specifieke informatie met betrekking tot het overblijven van onze school te downloaden.