Vakantierooster

 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 (inclusief margedagen)

Hieronder vindt u het vakantierooster voor dit schooljaar.

Een deel van de geplande vakanties zijn door de gemeente en het bestuur vastgesteld. Omdat wij met een rooster van 940 uur per jaar werken, zijn er een aantal dagen die De Leeuwerik in goed overleg met de MR extra inplant. Scholen die niet met dit zogenoemde ‘Hoorns model’ werken, hebben andere schooltijden of bepalen bijvoorbeeld dat de kleuters iedere vrijdagmiddag vrij zijn. In het verleden heeft De Leeuwerik in goed overleg gekozen voor ‘alle kinderen dezelfde schooltijden’. De vakanties zien er aldus als volgt uit.

Vakantie Datum
Leidens Ontzet 3 oktober 2018
Herfstvakantie en roostervrije week 22 oktober t/m 2 november 2018
Kerstvakantie – vakantie start op 21 december om 12.00 uur 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie en roostervrije week 25 februari t/m 8 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Meivakantie en roostervrije week 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag + dag erna + studiedag 30 mei t/m 3 juni 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie – vakantie start op 19 juli om 12.00 uur 22 juli t/m 30 augustus 2019